Archiwa tagu: instalacje elektryczne

Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe

Z myślą o estetyce i funkcjonalności podporządkowano rozdzielnice natynkowe i podtynkowe w budownictwie mieszkaniowym oraz obiektach użyteczności publicznej.

Obecnie na rynku można spotkać wiele  rozwiązań. Mogą być montowane zarówno na lub w ścianach betonowych jak i ścianach kartonowo-gipsowych. Istnieje możliwość wyrównania nierówności tynku nawet do 18 mm. Przewody mogą być wprowadzane do wnętrza kasety zarówno z dołu jak i z góry. Sama kaseta wyróżnia się łatwo wyjmowanym stelażem przeznaczonym do montowania aparatów modułowych oraz dużą przestrzenią do prowadzenia przewodów elektrycznych. Listwy zaciskowe mogą być zamontowane na dwóch różnych głębokościach, zarówno na górze jak i na dole kasety. Rozdzielnica przeznaczona do montażu licznika jedno lub trzyfazowego,  od kilku do kilkudziesięciu modułowych wyłączników nadprądowych, różnicowoprądowych, przeciwprzepięciowych i innych elementów wyłączających, zabezpieczających i sygnalizacyjnych.

Typowe wyposażenie rozdzielnicy:

– tablica licznikowa,
– euroszyna TH-35,
– osłona styków prądowych przystosowana do plombowania,
– listwa zaciskowa N – 6 zaciskowa do 10 mm2 osadzona na izolatorach,
– listwa zaciskowa PE – 6 zaciskowa do 10 mm2,
– naklejki samoprzylepne służące do opisu aparatury,
– wyjmowalne drzwi zamykane na zamek: magnetyczny, patentowy lub energetyczny
– rozdzielnica wyposażona w zamek patentowy w standardzie posiada przeszklenie drzwi.

Rozdzielnia główna
Rozdzielnica główna RG – tablica bezpiecznikowa
Rozdzielnia główna
Rozdzielnica główna RG natynkowa

Kable i przewody w instalacji elektrycznej.

W instalacji elektrycznej przewody dzielą się na, przeznaczone do:
– przesyłu energii elektrycznej,
– równoczesnego przesyłu energii elektrycznej i ochrony przeciwporażeniowej,
– ochrony przeciwporażeniowej,
– funkcjonalnych połączeń wyrównawczych i uziemień.

Oznaczenia najczęściej używanych kabli przewodów według normy PN :

DY – przewód o żyle miedzianej, jednodrutowej (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y)

DYc – przewód o żyle miedzianej, jednodrutowej (D) oraz o izolacji z polwinitu odpornego na ciepło (Yc)

LgY – przewód o żyle miedzianej, wielodrutowej (L), giętkiej (g) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y)
YDY – przewód o żyłach miedzianych, jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i powłoce polwinitowej (Y)
YDYp – przewód o żyłach miedzianych, jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i powłoce polwinitowej (Y), płaski (p)
YDYt – przewód o żyłach miedzianych, jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i powłoce polwinitowej (Y), wtynkowy (t)
OMY – przewód oponowy (O), mieszkaniowy (M), o żyłach miedzianych oraz izolacji i oponie polwinitowej (Y), okrągły
OMYp – przewód oponowy (O), mieszkaniowy (M), o żyłach miedzianych oraz izolacji i oponie polwinitowej (Y), płaski (p)
OWY – przewód oponowy (O), warsztatowy (M), o żyłach miedzianych oraz izolacji i oponie polwinitowej (Y), okrągły
AsXSn – przewód elektroenergetyczny samonośny (s) o żyłach aluminowych (A) oraz o instalacji z polietylenu usieciowanego (XS), odporny na rozprzestrzenianie się ognia (n)
YKY – kabel (K) elektroenergetyczny o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y), z żyłami miedzianymi
YAKY – kabel (K) elektroenergetyczny o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y), z żyłami aluminiowymi

 Dwa podstawowe przekroje przewodów najczęściej wykorzystywanych w instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym i obiektach użyteczności publicznej. Dla obwodów instalacji oświetleniowej stosuje się przewody o przekroju 1,5mm² natomiast dla obwodów zasilających gniazdka 2,5mm². Jeżeli zamierzamy wyposażyć Naszą kuchnie w kuchnie elektryczną, mikrofalówkę bądź inne urządzenie o dużym apetycie na prąd powinno się takie urządzenie objąć osobnym przewodem z odpowiednim zabezpieczeniem nadprądowym i różnicowoprądowym (bezpiecznik „S” i różnicówka).

 

Przewody uziemiające.

Przewody uziemiające stanowią drogę przewodzącą, lub jej część, między danym punktem sieci, instalacji lub urządzenia a uziomem lub układem uziomowym. W instalacji elektrycznej budynku danym punktem jest zwykle główny zacisk uziemiający (główna szyna uziemiająca), a przewód uziemiający łączy ten punkt z układem uziomowym.

Jakie są minimalne przekroje przewodów uziemiających umieszczonych w ziemi ?

Przewód uziemiający Przekrój minimalny, w mm²Chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi Przekrój minimalny, w mm²Niechroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi
Miedź Stal Miedź Stal
Chroniony przed korozją 2,5 10 16 16
Niechroniony przed korozją 25 50 25 50

Co zastosować na – uziomy ?

Jako uziomy stosuje się metalowe (najlepiej ocynkowane lub miedziane) odporne na korozję):

– pręty lub rury umieszczone w ziemi,

– taśmy lub druty umieszczone w ziemi,

– pyty umieszczone w ziemi,

– podziemne elementy umieszczone w fundamentach,

– spawane zbrojenie betonu (poza zbrojeniem naprężanym) umieszczone w ziemi,

– powłoki i inne metalowe osłony kabli zgodnie z lokalnymi warunkami lub wymaganiami,

– inne, odpowiednie metalowe elementy podziemne, zgodne z lokalnymi warunkami lub wymaganiami,

Gdzie np. rury metalowe do płynów lub gazów nie powinny być wykorzystywane jako uziom. Uziom nie powinien zawierać elementów zanurzonych w wodzie. W nowych obiektach budowlanych należy stosować przede wszystkim uziomy fundamentowe.

Instalacja elektryczna – jak położyć ?

Kilka ważnych zasad układania przewodów elektrycznych.

1. Oczywiście przed rozpoczęciem pracy należy wyłączyć instalacje spod napięcia, wykręcając bezpieczniki albo odłączając zabezpieczenie nadmiarowo-lub różnicowoprądowe,

Przewody w instalacji natynkowej
Instalacja elektryczna natynkowa

2. Obwody powinny być układane równolegle do krawędzi ścian i sufitów, układanie na ukos jest zabronione.

3. W instalacji muszą być odrębne przewody neutralne oznaczane N – w izolacji niebieskiej i przewody ochronne oznaczane PE w żółto- -zielonej izolacji. Dlatego obwody jednofazowe wykonuje się jako trójprzewodowe, a trójfazowe (zwane potocznie siłowymi) jako pięcioprzewodowe.

4. Wszystkie połączenia muszą być zrobione w zaciskach śrubowych lub w bez śrubowych. Zabronione jest łączenie przewodów przez skręcanie ze sobą ich końcówek. Takie połączenie jest niepewne, może powodować iskrzenie, a w konsekwencji pożar.

Osprzęt natynkowy - - osprzęt natynkowy
Instalacja elektryczna natynkowa

5. Wszystkie gniazda wtykowe muszą mieć styk ochronny (tak zwany bolec), również te, które znajdują się w suchych i ogrzewanych pomieszczeniach. Do bolca przyłącza się przewód ochronny.

6. Obwody muszą mieć zabezpieczenia nadmiarowoprądowe oraz różnicowoprądowe, gdy wykryje, że prąd elektryczny wypływający z obwodu nie jest równy prądowi wpływającemu.

7. W pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym muszą być wykonane połączenia wyrównawcze.

wiercenie bezpyłowe
Instalacja elektryczna natynkowa

8. Każda instalacja elektryczna musi być zaprojektowana oraz wykonana przez specjalistów dysponujących odpowiednią wiedzą i uprawnieniami. Każdy, kto prowadzi jakiekolwiek prace przy instalacjach elektrycznych, czyni to na własne ryzyko, a za swoje działanie ponosi pełną odpowiedzialność.

Osprzęt instalacyjny natynkowy - gniazdo natynkowe
Instalacja natynkowa - gniazdo natynkowe
Test napięcia w gniazdku wtykowym
Instalacja elektryczna natynkowa - pomiar napięcia

Bezpieczna instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna musi być zaprojektowana i wykonana zgodnie z przepisami. Ponadto, musi być odpowiednio zabezpieczona, aby podczas korzystania z niej nie doszło do porażenia prądem czy zwarcia, a w konsekwencji pożaru. Nie bez znaczenia jest również jej właściwe użytkowanie przez mieszkańców.

 

Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja elektryczna jest gwarancją bezpieczeństwa

Połączenia wyrównawcze w domowej instalacji elektrycznej

instalacjach elektrycznych w domach jednorodzinnych trzeba koniecznie stosować osobne przewody ochronne PE i neutralne N, a w celu ograniczenia do wartości dopuszczalnej napięcia, które mogłoby wystąpić między różnymi częściami instalacji – główne i miejscowe połączenia wyrównawcze.

Główne połączenie wyrównawcze robi się na najniższej kondygnacji budynku w pobliżu rozdzielnicy. Polega to na mechanicznym połączeniu przewodów uziemiających, ochronnych lub ochronno-neutralnych, wszystkich metalowych rur i metalowych urządzeń instalacji wody zimnej, gorącej, co, kanalizacji, gazowych itp. oraz metalowych elementów konstrukcyjnych budynku (zbrojenia) z główną szyną uziemiającą.

Dodatkowe połączenia wyrównawcze należy zrobić w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniem, czyli w łazienkach, kotłowni, pralni, pomieszczeniu z hydroforem, saunie itp. Powinny obejmować wszystkie części przewodzące, na przykład metalowe obudowy urządzeń elektrycznych, metalowe rury oraz metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane. Należy do nich podłączyć także wannę lub brodzik, jeśli są metalowe, oraz inne metalowe elementy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

Instalacja elektryczna w domu koniecznie z uziomem

Ważną rolę w systemie ochrony od porażeń spełniają uziomy:

– naturalne, wykorzystujące między innymi metalowe elementy konstrukcyjne budynku,

– albo sztuczne ze stali ocynkowanej lub miedziowanej, miedzianych taśm, rur, kształtowników, płyt i prętów ułożonych w ziemi lub fundamencie.

Wyłączniki różnicowe

W rozdzielnicy muszą być zamontowane zabezpieczenia nadmiarowoprądowe (wyłączniki reagujące na przeciążenia lub zwarcia w chronionym obwodzie) i różnicowoprądowe (wyłączniki różnicowe) będące jednym z najskuteczniejszych środków przeciwporażeniowych. Reagują na wszelkie nieprawidłowości, na przykład uszkodzenia izolacji przewodu lub zasilanego urządzenia, odłączając obwód spod napięcia dostatecznie szybko, by nie powstało zagrożenie dla ludzi lub niebezpieczeństwo powstania pożaru.

W domach jednorodzinnych stosuje się dwie grupy wyłączników różnicowych: główne 300 lub 500 mA chroniące przed pożarem wywołanym przez niesprawną instalację bądź urządzenie elektryczne i 30 lub 10 mA montowane w poszczególnych obwodach, zabezpieczające użytkowników instalacji elektrycznej przed porażeniem.

 


Instalacja elektryczna podtynkowa, natynkowa, oraz wtynkowa.

Instalacja elektryczna podtynkowa, natynkowa, oraz wtynkowa.

Przewody, puszki, kostki itp. sprzęt instalacji elektrycznej najczęściej prowadzony jest pod tynkiem lub w tynku, jeżeli są to wnętrza suche i ogrzewane. Są sytuacje, kiedy instalacja powinna być położona na wierzchu ścian, np. jeżeli instalacja ma znajdować się w pomieszczeniach wilgotnych lub taka operacja nam się nie opłaca – ponieważ kucie tynków to dużo pracy i zwiększenie kosztów bez względu na to, czy są otynkowane, czy też nie.

Instalacja elektryczna  podtynkowa

Przewody instalacji elektrycznej w domach mieszkalnych zazwyczaj układa się w bruzdach wykutych lub wyciętych w ścianie. W wykonanych bruzdach umieszcza się rurki (peszele) przeznaczone na przewody. Przewody wciąga się do rurek po otynkowaniu i wyschnięciu tynku. Zaletą instalacji podtynkowej jest możliwość wymiany lub dołożenia (jeżeli w przyszłości zajdzie potrzeba rozbudowy instalacji) przewodów bez konieczności kucia tynku. Przewody najczęściej uszkadzają się na zaciskach i w puszkach nawet jeżeli są właściwie dobrane i starannie ułożone, a nie w wewnątrz rurek, rzadko więc zachodzi konieczność wymiany przewodów w ścianie. Wykonanie instalacji podtynkowej jest szczególnie celowe w budynkach wykonanych w technologii tradycyjnej, ze ścianami z cegły, gdzie kucie bruzd nie generuje trudności. Obecnie najkorzystniejsze jest wykonanie instalacji wtynkowej w połączeniu z osprzętem podtynkowym.

Do instalacji podtynkowych należy używać płaskich przewodów  lub pojedynczych przewodów w ilości zależnej od tego czy jest to instalacja jedno czy trójfazowa (projekt). Przewody lub rurki mocuje się do ściany dedykowanymi uchwytami lub porcjami gipsu albo zaprawy betonowej. Puszki osadza się w ścianach w wywierconych otworach. Głębokość osadzenia należy dobrać tak, aby po otynkowaniu jej zewnętrzna krawędź była zrównana z powierzchnią tynku – osprzęt nie będzie odstawał od ściany. Puszki rozgałęźne po otynkowaniu ścian i połączeniu przewodów dla bezpieczeństwa muszą być zamknięte pokrywami. Pokrywa jest obudową osprzętu.

Instalacja elektryczna wtynkowa

Przewody prowadzone są na powierzchni ściany, bezpośrednio pod tynkiem (warstwa tynku musi wynosić przynajmniej 5mm). Układa się je na gołej, nie otynkowanej ścianie (bezpośrednio na pustakach lub bloczkach) lub stropie i mocuje do podłoża odpowiednimi uchwytami lub np. zaprawą murarską. Do instalacji wtynkowych stosowany jest odpowiedni osprzęt: płaskie gniazda wtynkowe, puszki rozgałęźne, oraz łączniki. Na puszki podtynkowe wykuwa się lub wierci małe wnęki w ścianie. Przewody, które nie będą łączone w puszce, prowadzi się obok niej. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć odpowiedni zapas długości do poprawnego montażu.

Po otynkowaniu i wyschnięciu tynku w każdym z rodzajów kładzenia przewodów sprawdza się instalację, najlepiej wykonując kilka podstawowych pomiarów (ciągłość przewodów, rezystancja izolacji. Resztę osprzętu i opraw oświetleniowych instaluje się po pomalowaniu pomieszczeń.

Instalacja wtynkowa jest tańsza od podtynkowej, ale wszelkie zmiany lub uszkodzenia przewodów wymagają kucia tynku.

Instalacja elektryczna natynkowa

Coraz większą popularnością cieszą się instalacje natynkowe (układane na tynku lub bezpośrednio na ścianie), zwłaszcza te układane w estetycznych listwach mocowanych np. tuż przy podłodze. W zależności od tego w jakich warunkach będzie pracowała instalacje elektryczna może być poprowadzona w rurkach z tworzywa sztucznego, w rurkach stalowych, w rynienkach lub korytkach. Rurki, rynienki czy korytka mocuje się do podłoża kołkami rozporowymi lub dedykowanymi uchwytami instalacyjnymi. Metalowe elementy powinno się podłączyć do szyny wyrównawczej.

W każdym ze sposobów kładzenia instalacji elektrycznej bardzo ważne jest przestrzeganie zasad zgodnych z wykonywanym fachem oraz przepisów BHP. Np. w nowej instalacji w gnieździe do lewego styku przyłącza się przewód fazowy L, przewód ochronny PE do styku ochronnego, a do prawego neutralny N. Bardziej skomplikowane jest podłączenie gniazda podwójnego.

Obwody powinno się układać równolegle lub prostopadle do krawędzi ścian, po to aby w przyszłości dało się łatwo odtworzyć ich przebieg. Można też wykonać poglądowe zdjęcia instalacji przed położeniem tynków.

Energia odnawialna.

* Energia odnawialna: podgrzewanie wody w wymienniku ciepła (bojlerze),
– Słońce – panele solarne (fotowoltaiczne): montaż, uruchomienie, dobór mocy panelu do potrzeb klienta,

– Wiatr – przydomowe turbiny wiatrowe: montaż, uruchomienie, dobór mocy turbiny do potrzeb klienta,

Modul do sterowania turbina wiatrowa
wiatromierz
wiatromierz - konstrukcja wlasna

 

O instalacjach elektrycznych.

Co to jest instalacja elektryczna ?

Instalacja elektryczna to nic innego jak zespół współpracujących ze sobą urządzeń, sprzętu i przewodów elektrycznych w biurze, szkole, mieszkaniu, domu jednorodzinnym czy np. w budynkach gospodarczych. W każdym z w/w przypadków instalacja elektryczna musi być zaprojektowana i wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto, musi być odpowiednio zabezpieczona, aby podczas korzystania z niej nie doszło do porażenia prądem czy zwarcia. Bardzo ważne jest również jej właściwe użytkowanie przez użytkowników.

Co to są urządzenia elektryczne ?

Urządzenia elektryczne są to urządzenia przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału, akumulowania i użytkowania energii elektrycznej- prądu przemiennego, jednofazowe i trójfazowe

Jak dzielimy urządzenia elektryczne ze względu na pełnioną funkcję ?

Urządzenia elektryczne ze względu na pełnioną funkcje dzielimy na:

– wytwórcze (generatory, zespoły prądotwórcze)

– przetwórcze (transformatory i przekształtniki)

– przesyłowe (linie napowietrzne i kablowe)

– rozdzielacze (wyłączniki, rozłączniki i bezpieczniki)

– odbiorcze (urządzenia oświetleniowe, siłowe i grzejne)

– pomiarowe (liczniki, mierniki)

– zabezpieczające (odgromowe)

– sygnalizacyjne (świetlne, dźwiękowe)

– sterownicze (zegary, regulatory)